Tjenester & priser


Vi har eget laboratorium og utfører en del undersøkelser som du kan få svar på mens du venter.

Legesenteret har utstyr for å utføre de vanligste laboratorieprøver inkludert EKG (”hjertediagram”), 24 timers blodtrykksmåling og spirometri (lungefunksjonsprøve). Vi utfører vanlige underlivskontroller med celleprøve og legger inn spiral.

Vi har utstyr for mindre kirurgiske inngrep som fjerning av føflekker og vorter, lukking av sår og fjerning av sting inklusiv agraffer (metall) etter operasjon. Vi har utstyr for kryoterapi ("frysing") av fotvorter og andre hudlidelser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
72
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
109
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
155
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Enkel legeattest
150
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
Etter avtale
Setting av vaksine, per stykk
150
Helseattest ved søknad om førerkort
660
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
250
Legeerklæring ved søknad om TT-kort
250
Legeerklæring ved adopsjonssøknad
600
Norges Dykkerforbund
900
Norges Motorsportforbund
600
Norges Luftsportforbund - fallskjermhoppere
900
Antidoping Norge
400
Travselskapet
600
Tjeneste i internasjonale styrker
650
Sivilforsvaret periodisk helsekontroll
500
Aspiranter til Politihøgskolen
900
Legeerklæring ved utveksling
800