Ansatte

Bahram Kamp

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Kamp ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1998 og har arbeidet som fastlege siden 2005. Arbeider i tillegg til fastlege som helsestasjonslege. 

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Marie Vaardal-Lunde

Fastlege

Dr. Vaardal-Lunde ble uteksaminert fra Syddansk Universitet i 2013 og har arbeidet som fastlege siden 2016-2020, før hun på nytt startet som fastlege ved legesenteret vårt i 2022.

Arbeidsdager: mandag, onsdag og torsdag.

Henning Andre Lien

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Lien ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2013 og har arbeidet som fastlege siden 2014.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Sverre Litleskare

Fastlege, PhD

Dr. Litleskare ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2011 og har arbeidet som sykehjemslege og fastlege siden 2014. Han er under spesialisering i allmennmedisin. Han har en doktorgrad i medisin og arbeider i tillegg som seniorforsker ved NORCE Norwegian Research Centre.

Arbeidsdager: tirsdag og fredag.

Thomas Mildestvedt

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin, PhD

Dr. Mildestvedt ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1998 og har arbeidet som fastlege siden 2001. Førsteamenuensis ved Universitetet i Bergen. Skal de neste årene lede et arbeid for å bygge primærhelsetjeneste i Malawi og Zambia


Thor-Erik Ask

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Ask ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1999 og har arbeidet som fastlege siden 2001. Han er den blideste legen på kontoret.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Anne Genberg

Aut. Helsesekretær

Anne ble autorisert helsesekretær i 2008 og har arbeidet ved legesenteret siden 2010. 

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Aina Arntsen

Aut. Helsesekretær

Aina ble autorisert helsesekretær i 2011 og har arbeidet ved legesenteret siden 2007.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Rannveig Kråkevik Reinsnos

Aut. Helsesekretær

Rannveig ble autorisert helsesekretær i 2000 og har arbeidet ved legesenteret siden 2022.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Minde Medisinske senter