Ansatte

Bahram Kamp

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Kamp ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1998 og har arbeidet som fastlege siden 2005. Arbeider i tillegg til fastlege som helsestasjonslege. 

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Marie Vaardal-Lunde

Fastlege

Dr. Vaardal-Lunde ble uteksaminert fra Syddansk Universitet i 2013 og har arbeidet som fastlege siden 2016-2020, før hun på nytt startet som fastlege ved legesenteret vårt i 2022.

Arbeidsdager: mandag, onsdag og torsdag.

Henning Andre Lien

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Lien ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2013 og har arbeidet som fastlege siden 2013.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Sverre Litleskare

Fastlege, PhD

Dr Litleskare skal ha farspermisjon fra og med 1. november til og med 31.mars. Han vil ha Tarjei Mjelstad Innvær som vikar, og han vil vere tilgjengelig tre dager i uken. Det går ikke an å plukke time direkte på helsenorge.no hos vikaren, men man kan sende beskjed til legesenteret, eller forespørsel om timereservasjon på helsenorge, eller ringe vårt kontor på 55 21 85 90 for timebestilling.

Dr. Litleskare ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2011 og har arbeidet som sykehjemslege og fastlege siden 2014. Han er under spesialisering i allmennmedisin. Han har en doktorgrad i medisin og arbeider i tillegg som seniorforsker ved NORCE Norwegian Research Centre.

Arbeidsdager: tirsdag og fredag.

Thomas Mildestvedt

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin, PhD

Dr. Mildestvedt ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1998 og har arbeidet som fastlege siden 2001. Førsteamenuensis ved Universitetet i Bergen. Skal de neste årene lede et arbeid for å bygge primærhelsetjeneste i Malawi og Zambia

Er i permisjon t.o.m. 30.11.22. Dr. Lien vikarierer i hans sted.

Thor-Erik Ask

Fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Ask ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1999 og har arbeidet som fastlege siden 2001. Han er den blideste legen på kontoret.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Anne Genberg

Aut. Helsesekretær

Anne ble autorisert helsesekretær i 2008 og har arbeidet ved legesenteret siden 2010. 

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Aina Arntsen

Aut. Helsesekretær

Aina ble autorisert helsesekretær i 2011 og har arbeidet ved legesenteret siden 2007.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Rannveig Kråkevik Reinsnos

Aut. Helsesekretær

Rannveig ble autorisert helsesekretær i 2000 og har arbeidet ved legesenteret siden 2022.

Arbeidsdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Tarjei Innvær Mjelstad

Allmennlege i spesialisering (ALIS), vikar

Dr. Mjelstad ble uteksaminert fra Riga Stradins Universitet i 2016 og har arbeidet som lege på Bergen legevakt siden 2018. Han er vikar for Sverre Litleskare i perioden 1. november 2022 til og med 31. mars 2023. Han er tilgjengelig 3 dager i uken.

Minde Medisinske senter