Tilgjengelighet

Parkering

 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Synlig dør i forhold til veggfarge
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Trapp

 • God belysning langs trappeløp

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter

Venterom

 • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Ingen buede skilt eller blanke overflater som forårsaker reflekser
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet
 • Kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge. Sort på hvit bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn
 • Enkel skrifttype uten seriffer

Resepsjon

 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.
 • Bøylehåndtak på dørens innside, slik at personer med bruk av rullestol kan lukke døren

Innvendige dører

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Ingen terskler. Avfaset terskel dersom det er lydkrav til dør
 • Glassflater på dør er merket. Sort markør/skrift på glassflater innvendig
 • Fri passasjebredde 86 cm