Legekontoret

Legesenteret utvides med flere leger

Dr. Lien er i ferd med å bygge opp en ny fastlegehjemmel og startet hos oss 01.02.22. Han har foreløpig 500 pasienter på listen. Listetak vil økes i løpet av året.

Dr. Vaardal-Lunde er i ferd med å bygge opp en ny fastlegehjemmel og startet hos oss 09.05.22. Hun har foreløpig 600 pasienter på listen. Listetak vil økes i løpet av året.

Dr. Kamp har drevet fastlegepraksis ved Skjold legesenter og flytter inn til oss 06.06.22. Han tar med seg en pasientliste som p.t. er på 1620 pasienter. 

For mer informasjon om legene, se under fanen "Ansatte"