Legekontoret

Legesenteret flyttet 09.05 til ny adresse:

Kanalveien 109, 5068 Bergen

Legesenteret er lokalisert i 4. etasje. Hovedinngang er på østsiden av bygget (like ved inngangen til Lyreco), men det er også mulig å gå inn på vestsiden av bygget, hvor man kommer direkte inn i 3. etasje fra bakkeplan. Samme inngang som Huseby kjøkken.

Parkeringsplasser er markert med gul og blå på bildet over.