Legekontoret

Influensavaksinering 2022/23


DET ER NÅ MULIG Å DROPPE INNOM FOR Å FÅ SATT VAKSINEN!

Vi tilbyr influensavaksinen til friske pasienter/pasienter utenfor risikogruppene fra så lenge vi har vaksiner tilgjengelig.

Pris for influensavaksinen blir 250,-.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.