Nyheter

Legekontoret

Dr. Mildestvedt er i permisjon

Dr. Mildestvedt avvikler permisjon i tidsrommet 01.02.22 - 30.11.22. Dr. Henning A. Lien vikarierer i hans sted i nevnte periode. Dr. Lien er spesialist i allmennmedisin og har tidligere arbeidet som fastlege på Os og på Alrek legesenter i Bergen.